Loeckxistisch manifest

Een persoonlijke inspanning tot een niet-persoonsgebonden frame of
wereldraam van vermoedens, intuïties, en onafleidbare stellingen.
Of een poging tot eenduidigheid in duizend paradoxen.

Motto : een wereldvisie is zoals de rol van het onbekende erin.

Zo gebald mogelijk geschreven : het is dus zijn eigen synopsis of samenvatting.

Sinds 2 februari 1974 heb ik er zonder onderbreking aan gebouwd.
Mijn uit niets dan aforismen bestaande levensvisie, met bijhorend
sleutelwoordenboekje – van “aap” tot “zwijgen”.
Mijn “palais Idéal du facteur Cheval“ gemaakt uit de lapidaire gedachten die ik
her en der onderweg vond – maar lees “palais” als palatum en niet als paleis.
 
Document in Word-formaat

© Jean Loeckx. poëzie // filosofie // slam // proza